Wie is Gaida

Internationale Dansgroep Gaida wordt gevormd door een groep enthousiaste dansers, danseressen en muzikanten afkomstig uit Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Onder leiding van Arian Spaargaren repeteren de dansers wekelijks in het dorp waar de groep in 1969 ook is opgericht: het Noord-Hollandse Bergen. Het orkest heeft een eigen oefenschema, maar is bij elke 1e dansrepetitie van de maand aanwezig om samen met de dansers te oefenen.

Op dit moment is Gaida een klein gezelschap dat bestaat uit mensen waarvan de danservaring uiteenloopt van weinig tot zeer veel. Iedereen danst zoveel mogelijk op zijn eigen level en doet tijdens een voorstelling de dansen mee die op dat moment bij zijn of haar niveau passen.

Het orkest dat voor de muzikale begeleiding van de dansen zorgt, bestaat op dit moment uit vijf muzikanten. Zij bespelen elk verscheidene instrumenten, waarbij gezocht wordt naar een zo origineel mogelijk geluid. Naast het begeleiden van de dansen zorgt het orkest ook voor muzikale intermezzo's, zodat een programma van Gaida een afwisselend geheel wordt.